ตรวจสลากออมสิน 1/12/65 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ตรวจสลากออมสิน 1/12/65 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ตรวจสลากออมสิน 1/12/65 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 9 ถ 5105291 งวดที่ 10 C 7783483 งวดที่ 10 ธ 5505573

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 9 Q 0606776 งวดที่ 9 ร 8108498 งวดที่ 10 B 0597755
งวดที่ 10 M 9922255 งวดที่ 10 ณ 2395870

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 585 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

1204845 3591049 3830931 4600140 7286622

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,170 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

1242925 2160242 2290539 2355739 3426326
4515781 6048376 7200026 9239299 9952762

อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,340 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

0911108 1149151 1457031 1468523 1601120
2091609 2556702 3102953 4886253 5211983
5465706 6315679 6404084 7200527 7388881
7449428 8240830 8319841 8841325 9258647

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,332 อันดับ อันดับละ 400 บาท

133509 864067

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,284 อันดับ อันดับละ 300 บาท

20789 51593

เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 465,612 อันดับ อันดับละ 150 บาท

1276 4804 8705 9900