เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คนไม่ผ่าน 1.3 ล้านคน ขอแก้ไขได้หรือเปล่า?

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คนไม่ผ่าน 1.3 ล้านคน ขอแก้ไขได้หรือเปล่า?

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คนไม่ผ่าน 1.3 ล้านคน ขอแก้ไขได้หรือเปล่า?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังเผยยอดลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 1.3 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ผ่าน จะต้องทำอย่างไรต่อ

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ วันที่ 25 พ.ย. 65 ถือเป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ เป็นครั้งสุดท้าย

โดยผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 21 ล้านคน เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองราว 19.6 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ซึ่งมีจำนวน 1.38 ล้านคน ปัจจุบันได้สิ้นสุดการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ส่วนสาเหตุการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สถานะไม่สมบูรณ์มีดังนี้

  1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
  2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
  3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
  4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
  5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
  6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
  7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
  8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
  9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-31 ต.ค. 65 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งสิ้น 22.2 ล้านคน โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ นครราชสีมา, อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ, ขอนแก่น และศรีสะเกษ โดยเป็นเพศหญิง 55.15% และชาย 44.85% ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 36-69 ปี คิดเป็น 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบอีกครั้งในช่วงเดือน ม.ค. 66 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th