คนละครึ่งเฟส 5 คลังเผยยอดใช้จ่ายสิทธิสะสม 31,989 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 5 คลังเผยยอดใช้จ่ายสิทธิสะสม 31,989 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 5 คลังเผยยอดใช้จ่ายสิทธิสะสม 31,989 ล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คนละครึ่งเฟส 5 คลังเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 สะสมที่ 31,989.5 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.95 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 36,879.3 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.09 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 4,559.0 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.03 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 330.8 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.83 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 31,989.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 16,266.1 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 15,723.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 13,296.8 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,482.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,520.8 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,136.3 ล้านบาท ร้านบริการ 513.2 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 39.7 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.65 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.26 หมื่นราย

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งเริ่มใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 65 เวลา 22.59 น. (ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ทั้งนี้ ประชาชนทุกรายที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งนับรวมประชาชนที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนรอบแรกและประชาชนที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือ จะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ ระหว่างเวลา 06.00–22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายเร่งใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook