ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศวันนี้!

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศวันนี้!

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศวันนี้!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กผลบัตรคนจน ผ่าน-ไม่ผ่าน รู้ผลลงทะเบียนรอบที่ 4 วันที่ 7 ก.ย. 65 เช็กผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองที่นี่

วันนี้ (7 ก.ย. 65) กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ถือเป็นรอบที่ 4 ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ในช่วงวันที่ 23-29 ก.ย. 65 สามารถเขจ้าไปตรวจสอบสิทธิผลการลงทะเบียนบัตรคนจน
card

วิธีเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th จากนั้นคลิก "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
  2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก "ตรวจสอบข้อมูล"
  3. ระบบจะ แสดงสถานะการลงทะเบียน ของผู้ลงทะเบียน

card2
card1ทั้งนี้ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-6 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวม 20,501,091 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,851,125 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,649,966 ราย โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้ง

การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว

ขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร)

หากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ได้มีการขยายเวลาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 19 ก.ต. 65 ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. 65 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ รวมถึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 65 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ

หากมีเอกสารประกอบการลงทะเบียนครบถ้วนอยากให้รีบดำเนินการ เนื่องจากหลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน แล้วพบสถานะ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พ.ย. 65 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook