แบงก์ชาติให้สถาบันการเงินเปิดให้บริการปกติวันที่ 16-18 พ.ย. 65

แบงก์ชาติให้สถาบันการเงินเปิดให้บริการปกติวันที่ 16-18 พ.ย. 65

แบงก์ชาติให้สถาบันการเงินเปิดให้บริการปกติวันที่ 16-18 พ.ย. 65
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท. เผยวันที่ 16-18 พ.ย. 65 สถาบันการเงินเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ ยกเว้นส่วนงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจะ work from home

​ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 16-18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ critical function เน้นการทำงาน work from home ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม