ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครม. เคาะแก้เกณฑ์รับรองหย่าร้าง-กลุ่มเปราะบาง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครม. เคาะแก้เกณฑ์รับรองหย่าร้าง-กลุ่มเปราะบาง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครม. เคาะแก้เกณฑ์รับรองหย่าร้าง-กลุ่มเปราะบาง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ประชุม ครม. เคาะแก้เกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ กลุ่มเปราะบาง-ย้ายถิ่นบ่อยอายุต่ำกว่า 60 ปี-กลุ่มหย่าร้าง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ โดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรส เช่น ผู้ที่ถูกทิ้งร้าง ผู้ที่แยกกับคู่สมรส หรืออยู่ระหว่างการหย่าร้าง เพื่อให้มาลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 20 ล้านราย โดยกลุ่มที่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรสมาลงนามได้มีราว 1 แสนราย

สำหรับแนวทางหลัก คือ 1. กลุ่มเปราะยาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ต้องมารับรองตนเองในเอกสารที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ จะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับรองได้ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง เทศบาลนครในพื้นที่

กรณีกรุงเทพมหานคร คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นในเมืองพัทยา ว่าเป็นบุคคลไม่สามารถติดต่อคู่สมรสที่จะมาตรวจสอบคุณสมบัติได้

2. กรณีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ละมีอายุต่ำกว่า 60 ปี อาจมีการย้ายถิ่นบ่อยครั้ง สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้เมื่อรับรองตนเองในเอกสารที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีพยานรับรองจำนวน 2 คน

เมื่อรับรองคุณสมบัติแล้ว สามารถยืนยันรับสิทธิได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook