คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนรอบเก็บตก เริ่มใช้จ่ายสิทธิ 800 บาท วันนี้เป็นวันแรก!

คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนรอบเก็บตก เริ่มใช้จ่ายสิทธิ 800 บาท วันนี้เป็นวันแรก!

คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนรอบเก็บตก เริ่มใช้จ่ายสิทธิ 800 บาท วันนี้เป็นวันแรก!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตัง รับสิทธิ 800 บาท เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันนี้ (3 ต.ค. 65)

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ที่เพิ่งปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ 800 บาทไปเมื่อวันที 1 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 822,188 คน หากนับรวมกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ก่อนหน้านี้ที่ใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดอีก 23.40 ล้านคน เท่ากับว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้นราว 24.22 ล้านคน

โดยวันนี้ (3 ต.ค. 65) ถือเป็นวันแรกสำหรับผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ที่จะสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ 800 บาทผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้เป็นวันแรก โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำเล็บ และขนส่งสาธารณะ หรือสินค้าและบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และไม่เกินคนละ 800 บาทตลอดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกได้ตั้งแต่วันที่ 3-31 ต.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกให้ทันภายในวันที่ 16 ต.ค. 65 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 65 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.46 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 34,945.04 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.05 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 3,847.79 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.01 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 275.87 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่งเฟส มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 30,617.50 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 203.88 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 30,821.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 15,667.70 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 15,153.68 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 12,782.44 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,252.14 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,463.78 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 9,792.58 ล้านบาท ร้านบริการ 493.02 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 37.42 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.63 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.23 หมื่นราย

ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 1,055.68 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 546.69 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 508.99 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม จำนวน 8.03 หมื่นราย