เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเท่าไหร่

เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเท่าไหร่

เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเท่าไหร่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท

หลังจากที่ประกันสังคม ประกาศลดเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือนให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยล่าสุดผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม จำนวนใหม่ โดยเริ่มเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งแต่ละมาตราจะจ่ายกันกี่บาทไปดูพร้อมๆ กัน

ประกันสังคมเดือนตุลาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่ ?

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 3% (จากเดิม 5%) คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เท่ากับจ่ายฝ่ายละ 450 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

  • ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 240 บาท (จากเดิม 432 บาทต่อเดือน)

ผู้ประกันตนมาตรา 40

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook