ผลลงทะเบียนบัตรคนจนไม่สมบูรณ์ เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อีกครั้ง 27 ก.ย. นี้

ผลลงทะเบียนบัตรคนจนไม่สมบูรณ์ เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อีกครั้ง 27 ก.ย. นี้

ผลลงทะเบียนบัตรคนจนไม่สมบูรณ์ เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อีกครั้ง 27 ก.ย. นี้

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด วันนี้ (27 ก.ย. 65)มีกลุ่มไหนบ้างที่ถูกอัปเดตข้อมูลเช็กเลยที่นี่

หลังจากที่กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65 ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 9-15 ก.ย. ที่่ผ่านมานั้น พบว่า มีจำนวน 625,469 ราย ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เพราะจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

โดยวันนี้ (27 ก.ย. 65) ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่กระทรวงการคลัง จะอัปเดตสถานะของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ใน 2 กลุ่มนี้

การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลบกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น

 • ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว

 • ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 ก.ย. 65 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป