พาณิชย์แนะเอกชนใช้ตราเขียวการันตีข้าวไทยแท้

พาณิชย์แนะเอกชนใช้ตราเขียวการันตีข้าวไทยแท้

พาณิชย์แนะเอกชนใช้ตราเขียวการันตีข้าวไทยแท้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า จากสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเวลานี้ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

ในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงไม่คลี่คลาย มั่นใจว่าปีนี้การส่งออกข้าวของไทยจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประเมินร่วมกันที่7.5 ล้านตัน โดยสถานการณ์ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามีส่วนช่วยสนับสนุนทำให้การแข่งขันด้านราคาของข้าวไทยทำได้ดีขึ้น

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในต่างประเทศว่าจะได้รับประทานข้าวไทยแท้คุณภาพดี ทางกรมฯ จะประสานให้ผู้ส่งออกนำเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (Thai Hom Mali Rice Certification Mark) หรือ ที่เรียกว่า เครื่องหมายตราเขียว และเพิ่ม QR Code ลงไปบนบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยที่ส่งออกต่างประเทศ

เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าข้าวที่ซื้อเป็นข้าวที่มาจากประเทศไทย ซึ่งถือเป็นมาตรการสมัครใจ ไม่ได้บังคับให้ผู้ส่งออกทุกรายต้องปฏิบัติ แต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกข้าวของไทยมากขึ้น 

โดยทางนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีความเห็นเป็นไปในที่ทางเดียวกันกับกรมการค้าต่างประเทศและพร้อมที่จะดำเนินการให้สมาชิกของสมาคม ดำเนินการเพิ่ม QR Code และตราเขียว ลงไปในบรรจุภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการันตีความเป็นข้าวไทยแท้