คนเก่า "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก รับ 800 บาทได้อีกรอบมั้ย

คนเก่า "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก รับ 800 บาทได้อีกรอบมั้ย

คนเก่า "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก รับ 800 บาทได้อีกรอบมั้ย

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ชิง 800 บาท จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ คนเก่าที่ใช้สิทธิเกลี้ยงแล้วสามารถสมัครใหม่ได้อีกหรือไม่?

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ 800 บาท จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 65 เวลา 06.00 น. ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่กระทรวงการคลังนำมาจากคนที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้จ่ายภายใน 14 วันตามที่กำหนด จึงนำเปิดลงทะเบียนในรอบเก็บตกนั่นเอง

แต่ก็มีหลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่า คนเก่าที่เคยรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 และได้ใช้จ่ายสิทธิครบ 800 บาทหมดเกลี้ยงไปแล้วนั้น หากต้องการรับสิทธิอีกครั้งจะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ได้ เพราะการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 จะมีการบันทึกข้อมูลผู้สมัครซึ่งระบบจะแจ้งผลว่า หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 และได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.-31 ต.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.