คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตัง 6 โมงเช้าวันนี้

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตัง 6 โมงเช้าวันนี้

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตัง แล้ววันนี้ (19 ส.ค. 65) เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อรับสิทธิ 800 บาท เข้าแอฯ เป๋าตัง

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ในวันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 06.00-22.00 น. เป็นวันแรก กำหนดสิทธิ 26.50 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นคนที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 26.27 ล้านสิทธิ และคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 อีกจำนวน 2.30 แสนสิทธิ เพื่อรับสิทธิ 800 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 65

สำหรับประชาชนทั่วไปในวันนี้เป็นวันแรก (วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65) จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 26.50 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 26.27 ล้านสิทธิ และประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 2.30 แสนสิทธิ โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 65

การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตัง ดังนี้

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

 • สำหรับกลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือโครงการอื่นๆ ของรัฐมาก่อน และไม่เคยมีแอปฯ เป๋าตัง จะต้องลงทะเบียนผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com เท่านั้น

ลงทะเบียนคนละครึ่งลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 • สำหรับกลุ่มคนที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือกลุ่มคนเก่าที่เคยร่วมโครงการภาครัฐมาก่อน และมีแอปฯ เป๋าตัง เพียงแค่กด Banner คนละครึ่ง และยอมรับเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ก็มีสิทธิรับ 800 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังในวันที่ 1 ก.ย. 65

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com
 • จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

อ่านข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพิ่มเติม