เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รับสิทธิ 800 บาท ใครคุณสมบัติครบได้ก่อนเลย!

เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รับสิทธิ 800 บาท ใครคุณสมบัติครบได้ก่อนเลย!

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตัง เริ่มพร้อมกัน 19 ส.ค. 65 รับสิทธิ 800 บาท จำกัดสิทธิ 26.5 ล้านสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก (วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65) จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 26.50 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 26.27 ล้านสิทธิ และประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 2.30 แสนสิทธิ โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 65

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการคนละครึ่งเฟส 5 กำหนดสามารถลงทะเบียน ดังนี้

  • กรณีประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 หากมีสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 คงเหลือและกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
  • กรณีประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือหากเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (G-Wallet) แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้อีกช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับข้อความ SMS หรือข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังแจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 65 จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. ส่วนผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หากมีสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 คงเหลือ และกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีก

โฆษกกระทรวงการคลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้คืนบัตรแล้ว ภายในวันที่ 15 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ได้ผ่านช่องทางตามข้อ

ส่วนของผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 ซึ่งหากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ได้ที่ https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com

สำหรับความคืบหน้าของจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยข้อมูลสะสม ณ วันที่ 17 ส.ค. 65 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมสะสมจำนวน 188,775 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจากโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 187,915 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 860 ร้านค้า

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร ดังนี้

(1) ผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และมีแอปพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ได้ทันที เวลา 06.00 น. – 23.00 น.
(2) สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการ-โครงการอื่นของรัฐ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. – 22.00 น. หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ เวลาทำการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว และประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้เพียงรายเดียว ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood LINE MAN GrabFood และ foodpanda (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 65)

อ่านข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพิ่มเติม