รวม 7 แบงก์รัฐ ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายย่อย-SMEs-เกษตรกร

รวม 7 แบงก์รัฐ ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายย่อย-SMEs-เกษตรกร
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

รวม 7 แบงก์รัฐ ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งรายย่อย กลุ่ม SMEs และเกษตรกร

จากกรณีที่กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75% ต่อปี เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง 7 แห่ง ได้ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ดังนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตรึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในระดับปัจจุบันต่อไปจนถึงสิ้นปี 2565 และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามความเหมาะสม

ธนาคารออมสิน ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน และ 6 เดือน ปรับขึ้น 0.15% เงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับขึ้น 0.20% และเงินฝากประจำ 24 เดือน / 36 เดือน ปรับขึ้น 0.30% พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR, MOR และ MRR) ไว้ให้นานที่สุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อภาคการเกษตร และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันการเกษตร ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยการดูแลภาระหนี้สิน เพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้ การจัดทำคลินิกหมอหนี้ เพื่อลดหนี้ครัวเรือน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ ทั้งหนี้ใน และนอกระบบ การเติมสินเชื่อใหม่ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และการลงทุน

ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุด ในอัตรา Prime Rate 5.75% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ เพื่อแบ่งเบาภาระลูกค้า และผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าPrime Rate อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้อยู่รอด และขยายธุรกิจในตลาดการค้าโลกได้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ให้นานที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME โดยก่อนหน้านี้ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบไม่มาก

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) คงอัตรากำไรสินเชื่อให้นานที่สุดถึงสิ้นปี เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับลูกค้า สำหรับผลตอบแทนเงินฝาก จะจัดสรรตามส่วนแบ่งกำไรตามเงื่อนไข โดยธนาคารจะพิจารณาผลตอบแทนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงมาประกอบในการพิจารณา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มที่ ในฐานะผู้ค้ำประกันสินเชื่อ โดยกำหนด 3 มาตรการช่วยผู้ประกอบการ SMEs