วิธียืนยันคนละครึ่งเฟส 5 บนแอปเป๋าตัง เฉพาะคนเก่า เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. 65

วิธียืนยันคนละครึ่งเฟส 5 บนแอปเป๋าตัง เฉพาะคนเก่า เริ่มวันนี้ 19 ส.ค. 65

เปิดวิธียืนยันคนละครึ่งเฟส 5 บนแอปเป๋าตัง รับสิทธิ 800 บาท เฉพาะคนเดิม เริ่มเช้าวันนี้ 19 ส.ค. 65

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปทั้งคนเก่าเข้าไปยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 และผู้ที่ยังไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อรับสิทธิ 800 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่โครงการคนละครึ่งเฟส 5 กำหนด

เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com
 • จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

 1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

 2. ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

วิธีกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 (คนเก่า)

 • เปิดแอป เป๋าตัง
 • กดแถบ Banner โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน
 • ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ขอให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อน เมื่ออ่านเสร็จแล้ว
 • กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"

คนละครึ่งเฟส 5วิธีกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตัง

หลังจากกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

อ่านข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพิ่มเติม