ตรวจสลาก ธอส. 16/8/65 ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ตรวจสลาก ธอส. 16/8/65 ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลาก ธอส. 16/8/65 ประกาศผลรางวัล สลากธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

รางวัลชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 35 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9181050 9187085 9192896 9196147 9197235 9199661 9363891 9364684 9366277
9183527 9188485 9193454 9196334 9197610 9361887 9363969 9365851 9366548
9183731 9189581 9194737 9196759 9198022 9362181 9364224 9366185 9369508

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 30 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1015792 AA 1099820 AB 1082622 AC 1066186 AD 1070226 AE 1051225 AF 1019510 AG 1039454
AA 1018822 AB 1003373 AB 1090520 AC 1068752 AD 1072743 AE 1061220 AF 1035360 AG 1040402
AA 1026760 AB 1019708 AC 1009819 AC 1073616 AD 1079545 AE 1061386 AF 1038722 AG 1042541
AA 1030720 AB 1035321 AC 1013259 AD 1002639 AD 1084227 AE 1068718 AF 1043903 AG 1052314
AA 1031034 AB 1056609 AC 1022575 AD 1007971 AE 1002447 AE 1075294 AF 1047576 AG 1088927
AA 1040134 AB 1057071 AC 1034613 AD 1016681 AE 1021847 AF 1002456 AF 1061931 AG 1090411
AA 1056790 AB 1062221 AC 1047840 AD 1022896 AE 1023767 AF 1002993 AG 1022597 AG 1095959

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 22 และ รางวัลชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 8

รางวัลที่ 1 มี ชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาวและชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

1255443

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 50,000 บาท และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

1337507 1558320 1682594 1730398

รางวัลที่ 3 มี ชุดลละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1008959 1351685 1582065 1644019 1856721
1215800 1405415 1609675 1668762 1857347
1247951 1439250 1613479 1679411 1888919
1278667 1541661 1632463 1719904 1925465

รางวัลที่ 4 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท

1002871 1173400 1412986 1624391 1708743
1014345 1304098 1425661 1658498 1844100
1044280 1373093 1477668 1672535 1858534
1085466 1389906 1606527 1681066 1910670

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท

101

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท

011 110

รางวัลเลขท้าย 2 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท

65

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท

56

รางวัล เลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 8 รางวัลละ 30 บาท

3

รางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 9

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999379

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999058 9999883

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999103 9999312 9999350 9999534 9999782
9999105 9999329 9999487 9999553 9999824

รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA 3363481

รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

0203986 0421692 1213424 1343626

รางวัลที่ 3 มี 40 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

0685203 1048254 1553804 3052339 4777996 5649790 6457071 7845342 8434809 8861227
0782429 1145167 1724852 4371429 4907497 5874310 6978401 7928533 8571448 9034125
0968620 1233417 2034752 4378060 5270205 5924053 6987681 8070244 8659089 9054022
1005314 1515591 2832883 4680996 5299563 6426740 7025007 8292265 8851190 9200697

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 70 บาท

087

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 15 บาท

27