ร้านค้า "สมัครคนละครึ่งเฟส 5" ได้ 2 เด้ง ทั้งรับเงิน-ใช้สิทธิ 800 บาท จริงมั้ย

ร้านค้า "สมัครคนละครึ่งเฟส 5" ได้ 2 เด้ง ทั้งรับเงิน-ใช้สิทธิ 800 บาท จริงมั้ย

ร้านค้า สมัครคนละครึ่งเฟส 5 ได้สิทธิ 2 เด้ง เป็นทั้งผู้รับเงินจากผู้ใช้สิทธิ และเป็นผู้ใช้สิทธิ 800 บาท

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้า รายเก่า-รายใหม่ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อรองรับการใช้จ่ายจากผู้มีสิทธิผ่านแอปฯ ถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00-22.00 น. ซึ่งคุณสมบัติและเงื่อนไขของร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีดังนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

 • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ร้านธงฟ้าฯ, บริการนวด-สปา ทำเล็บ ผม รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น)
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
  ** สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ส.ค. 65

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 • กองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในเวลาทำการ

แต่ก็มีผู้ประกอบการร้านค้าบางรายเกิดข้อสงสัยว่า ในกรณีที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ในฐานะผู้รับเงินจากทั้งภาครัฐ และคนที่มีสิทธิแล้ว ยังมีสิทธิที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ในฐานะผู้ใช้จ่ายได้หรือไม่?

หากตรวจสอบเงื่อนไข และคุณสมบัติของประชาชนผู้ใช้จ่ายที่ www.คนละครึ่ง.com กำหนดไว้ดังนี้

เริ่มลงทะเบียน 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น. เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติโดยจะต้องยืนยันสิทธิ

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com
 • จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า หากผู้ประกอบการร้านค้ามีเงื่อนไขตรงตามคุณสมบัติในฐานะประชาชนผู้ใช้สิทธิ ก็สามารถลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้เช่นกัน