เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้าแห่สมัครทะลุ 70,000 ราย

เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้าแห่สมัครทะลุ 70,000 ราย

คลัง เผยร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันแรก พบมีจำนวน 73,963 ล้านค้า

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันนี้ (15 ส.ค. 65) เป็นวันแรก โดยจากข้อมูลสะสม ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว จำนวน 73,963 ร้านค้า แบ่งเป็นเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจำนวน 71,340 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 2,623 ร้านค้า

ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร

โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และมีแอปพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ได้ทันที

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชั่นถุงเงินต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว และประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ส.ค. 65 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 23.00 น. สามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้เพียงรายเดียว ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood LINE MAN GrabFood และ foodpanda (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

ในส่วนของการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันแรกในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน โดยผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

โฆษกกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ขอให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 65) เวลา 16.30 น. และสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 65

หากลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก โดยสามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ได้ที่ http://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่ง.com

อ่านข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพิ่มเติม