วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รับเงินผู้ใช้สิทธิ 800 บาท "ร้านเก่า-ใหม่" ทำง่ายมาก

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รับเงินผู้ใช้สิทธิ 800 บาท "ร้านเก่า-ใหม่" ทำง่ายมาก

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้ารายเก่า-ใหม่ เพื่อรับเงินจากผู้ใช้สิทธิคนละ 800 บาท ง่ายมาก

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อรับเงินจากผู้ใช้สิทธิคนละ 800 บาท ซึ่งคุณสมบัติและเงื่อนไขของร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีดังนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

 • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ร้านธงฟ้าฯ, บริการนวด-สปา ทำเล็บ ผม รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น)
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
  ** สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ส.ค. 65

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 • กองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในเวลาทำการ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สำหรับร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยมีภาพรวมการสมัครดังนี้

782831

 • เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ถุงเงินกรุงไทย.com
 • กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน
 • ยืนยันรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ยินยอม รับทรัพย์ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 • กรอกข้อมูลร้านค้า (สำหรับร้านค้าถุงเงินที่ลงทะเบียนใหม่) /กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (สำหรับร้านค้าถุงเงินเดิม)
 • เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร
 • ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการสมัคร

เพื่อให้เข้าใจง่าย www.คนละครึ่ง.com ได้เปิดเผยวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับร้านค้ารายเก่า-ร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพร้อมอธิบายภาพประกอบดังนี้

643919

เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เลือกวิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ จากนั้นคลิก "สำหรับร้านค้า"

203529

เลือก "ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่"

402151

กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน

 • ร้านค้าใหม่: กรอกเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) สำหรับที่จะใช้ Log in เข้าแอปฯ
 • ร้านค้าเดิม: กรอกเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) สำหรับที่จะใช้ Log in เข้าแอปฯ ที่เคยลงทะเบียนไว้เป็นร้านค้าถุงเงิน

398460

กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (*รหัส OTP มีอายุ 3 นาที และ 1 เลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสามารถขอรหัส OTP ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง/วัน และใส่ OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการขอรหัส 1 ครั้ง

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้าใหม่

147543

ยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

205428

กรอกข้อมูลร้านค้า

 • ร้านค้าใหม่ : กรอกข้อมูลรายละเอียดร้านค้าถุงเงิน
 • ร้านค้าเดิม : ตรวจสอบ และอัปเดตข้อมูลการติดต่อร้านค้าให้เป็นปัจจุบัน

386635

เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร/สมัครแอปฯ ถุงเงิน

 • การสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐ: ร้านค้าสามารถเลือกสมัครโครงการภาครัฐในขั้นตอนการสมัครร้านค้าถุงเงิน
 • การสมัครแอปฯ ถุงเงิน: กรณีต้องการสมัครแอปฯ ถุงเงินเท่านั้น เลือก "สมัครเพิ่มเติมภายหลัง" หรือกลับเข้ามาเพื่อสมัครโครงการภาครัฐภายหลัง

322156

ตรวจสอบข้อมูล (ตรวจสอบข้อมูล: เมื่อร้านค้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย และกดปุ่มยืนยัน)

616849

สมัครร้านค้าถุงเงิน และโครงการภาครัฐสำเร็จ (สมัครร้านค้าถุงเงินสำเร็จ: ร้านค้าสามารถเริ่มใช้งานแอปฯ ถุงเงินได้ทันที สำหรับผลการสมัครโครงการภาครัฐ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม และต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ 5-7 วันทำการ)

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม

462407

ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม-การแก้ไขข้อมูล (ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้า โดยการเลือกแถบเมนู ข้อมูลร้านค้า จากนั้นกดแก้ไข เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลร้านค้าเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก)

856260

ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม-การสมัครโครงการภาครัฐ (ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา สมัครโครงการภาครัฐ โดยการเลือกแถบเมนู ช่องทางการรับเงิน และเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร จากนั้นกด ยืนยัน)

779752

ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม-สมัครโครงการภาครัฐสำเร็จ (สำหรับผลการสมัครโครงการภาครัฐ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ 5-7 วันทำการ)

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

154800

ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เมื่อเข้าเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย จะขึ้นสถานะอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ร้านค้าสามารถเข้าใช้งานแอปฯ ถุงเงิน เพื่อกดรับเงื่อนไขโครงการฯ และใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่โครงการฯ กำหนด)

อ่านข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพิ่มเติม