ประกันสังคม 2565 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนสิงหาคมกี่บาท

ประกันสังคม 2565 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนสิงหาคมกี่บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เงินสมทบประกันสังคม 2565 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือนสิงหาคม กี่บาท

หลังจากที่ประกันสังคม ประกาศลดเงินสมทบประกันสังคม ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ซึ่งล่าสุดผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 จะต้องจ่าย เงินสมทบประกันสังคม เดือนสิงหาคม แบบเต็มจำนวนใหม่ เพราะไม่ได้ลดเงินประกันสังคมแล้ว โดยเริ่มเดือนสิงหาคม 2565 ส่วนแต่ละมาตราจ่ายกี่บาท ไปดูพร้อมๆ กัน

ประกันสังคมเดือนสิงหาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่ ?

ผู้ประกันตนมาตรา 33

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เป็นจำนวน 5% ต่อเดือน หรือจ่ายในอัตรา 750 บาทต่อเดือน เช่น

  • เงินเดือน 9,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 450 บาท ต้องหักเข้าประกันสังคม
  • เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท ต้องหักเข้าประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 9% ต่อเดือน หรือจ่ายในอัตรา 432 บาทต่อเดือน เช่น

  • เงินเดือน 4,800 บาท (ฐานเงินที่ใช้คำนวณ) x 9% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 432 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40

  1. ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  2. ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
  3. ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อเดือน