เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครม. เคาะวันโอนเงินพิเศษเข้าบัญชี 3 ครั้ง มีวันไหนบ้างเช็กด่วน!

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครม. เคาะวันโอนเงินพิเศษเข้าบัญชี 3 ครั้ง มีวันไหนบ้างเช็กด่วน!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ 700-1,250 บาท ครม. เคาะวันโอนเงินพิเศษเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 10.9 ล้านบาท เช็กเลยมีวันไหนบ้าง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบกลางปี 65 วงเงิน 8,382.2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน ด้วยการจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ เริ่มเดือน เม.ย.-ก.ย. 65 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ 10.9 ล้านคน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

  • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท รวมเป็นเดือนละ 850 บาท
  • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,000 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,250 บาท

สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้มีสิทธิ และจ่ายสดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการต่อไป โดยมีจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 งวดเดือน เม.ย.-ก.ค. โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 ก.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 งวดเดือน ส.ค. 65 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 ส.ค. 65
  • ครั้งที่ 3 งวดเดือน ก.ย. 65 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 ก.ย. 65