กู้เงินด่วนออมสิน สินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน กู้ได้สูงสุด 100% เช็กเงื่อนไขเลย

กู้เงินด่วนออมสิน สินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน กู้ได้สูงสุด 100% เช็กเงื่อนไขเลย

กู้เงินด่วนออมสิน สินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน กู้ได้สูงสุด 100% เช็กเงื่อนไขเลย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ใครมีสิทธิกู้เงินด่วนออมสิน "สินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน" กู้ได้สูงสุด 100% ดอกเบี้ย 4.19% ต่อปี

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 • กู้ง่าย อนุมัติและรับเงินภายใน 1 วัน
 • สะดวก ใช้เพียงเล่มกรมธรรม์ และบัตรประชาชน
 • ความคุ้มครองคงอยู่เหมือนเดิม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

หลักเกณฑ์

 • เป็นผู้ฝากกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 • เป็นกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีผลบังคับ
 • ติดต่อขอกู้ที่สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเท่านั้น

วงเงินกู้

 • กู้ได้สูงสุด 100% ของมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ ทั้งนี้ วงเงินกู้เป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของกรมธรรม์

ระยะเวลากู้

 • ครั้งละ 1 ปี เว้นแต่อายุกรมธรรม์ฝากเงินเหลือไม่ครบ 1 ปี ให้กู้เท่าระยะเวลาที่เหลือ

หลักประกัน

 • เล่มกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • 4.19% ทุกแบบกรมธรรม์

ระยะเวลาโปรโมชั่น

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขอื่นๆ

 • กรณีผู้กู้เดิมครบกำหนดชำระเงินกู้ และมีความประสงค์จะต่อสัญญาเงินกู้ระหว่างระยะเวลาโปรโมชันให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันได้จนครบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่อายุกรมธรรม์การฝากเงินเหลือไม่ครบ 1 ปี ให้กู้ได้เท่าระยะเวลาคงเหลือ
 • กรณีผู้กู้ประสงค์กู้เพิ่ม เนื่องจากกรมธรรม์การฝากเงินมีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่ หรือมูลค่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างระยะเวลาโปรโมชันให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันได้
 • การส่งเงินฝากโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) สำหรับกรมธรรม์ที่พ้นกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการส่งเงินฝาก เพื่อช่วยให้กรมธรรม์การฝากเงินมีผลบังคับกรณีผู้ฝากขาดส่ง ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามประกาศในเล่มกรมธรรม์ ไม่สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันได้

gsb

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook