สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ลุ้นเงินล้าน แถมรับดอกเบี้ยจุก ปลอดภาษี

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ลุ้นเงินล้าน แถมรับดอกเบี้ยจุก ปลอดภาษี

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ลุ้นเงินล้าน แถมรับดอกเบี้ยจุก ปลอดภาษี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เช็กเงื่อนไขสลากออมสินพิเศษ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ลุ้นเงินล้านบาท ปลอดภาษี ฝากครบกำหนดรับเงินต้น-ดอกเบี้ยเข้าบัญชีอัตโนมัติ เริ่มเปิดรับฝาก 2 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดที่ 221 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

อายุ

 • 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

หน่วยละ

 • 100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.10 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

 1. สามารถเลือกทารายการฝากสลากดิจิทัล ได้ตามจำนวนเงิน ดังนี้ 1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท
 2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
 3. วงเงินการทารายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)
 5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

การออกรางวัล

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน ม.ค. และเดือน พ.ค. ออกรางวัลวันที่ 30 ธ.ค. และ 2 พ.ค.)
  *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอน เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 3. ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุ

 • โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 50 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 20 บาท

*กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 2 ปี 0.10 0.05% 100.10

 

การออกรางวัล

 • ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น

รางวัลพิเศษสำหรับการฝากสลากออมทรัพย์พิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 2 ก.ค.-30 ก.ย. 65

เงื่อนไขการลุ้นรางวัลพิเศษ

 • ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ในระหว่างวันที่ 2 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 เท่านั้น

เงินรางวัลพิเศษ

 • รางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 24 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 24 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 24 รางวัล

การออกรางวัลพิเศษ

ออกรางวัลจำนวน 3 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ส.ค. 65 จำนวน 6 รางวัล รวม 6 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 65 จำนวน 8 รางวัล รวม 8 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ต.ค. 65 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

การรับเงินรางวัลพิเศษ

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook