เยียวยากลุ่มเปราะบาง โซเชียลแชร์จ่ายเงินคนละ 2,000 บาท? ล่าสุด พม. ตอบแล้วมีมั้ย

เยียวยากลุ่มเปราะบาง โซเชียลแชร์จ่ายเงินคนละ 2,000 บาท? ล่าสุด พม. ตอบแล้วมีมั้ย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

โซเชียลแชร์ เยียวยากลุ่มเปราะบางช่วยคนพิการ 2,000 บาท ล่าสุด พม. ตอบแล้ว Fake News ย้ำจ่ายครั้งเดียว 1,000 บาท

ตามที่มีข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พมจ. ช่วยเหลือผู้พิการ แจกเงินคนละ 2,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีผู้โพสต์ระบุว่า ให้ผู้พิการยื่นเอกสารที่พมจ. ทั่วประเทศ แล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท ทางกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จะจ่ายเงินให้กับคนพิการ เป็นเงินตามมาตรการเยียวยาสำหรับคนพิการในช่วงภาวะโควิด 19 จำนวน 1,000 บาท ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร 1300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : พก. จะจ่ายเงินให้กับคนพิการ จำนวน 1,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียวเท่านั้น

chair