เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายแน่! ชง ครม. ของบกลางปี 65

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายแน่! ชง ครม. ของบกลางปี 65
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2565 รองโฆษกรัฐบาลยืนยันจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยชัวร์ ชง ครม. ของบกลางปี 65

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบกลางปี 2565 จากคณะรัฐมนตรี โดยกรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงกรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งจะยอดเงินช่วยเหลือย้อนหลัง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน-กรกฎาคม และจะทยอยอีกสองงวดที่เหลือในรอบเดือนต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิที่สวัสดิการเบี้ยยังชีพ 10.9 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ กรอบวงเงิน 8.38 พันล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100 - 250 บาท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ว เมื่อ 26 เม.ย. 2565

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน กล่าวคือ

อายุ 60 -69 ปี

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน
 • รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

อายุ 70 -79 ปี

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาทต่อเดือน
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาทต่อเดือน
 • รวมเป็น 850 บาทต่อเดือน

อายุ 80-89 ปี

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
 • รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน

อายุ 90 ปีขึ้นไป

 • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน
 • รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาทต่อเดือน
 • รวมเป็น 1,250 บาทต่อเดือน

rate