ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงาน อย่าลืมสมัคร "ม.39" เพื่อรักษาสิทธิประกันสังคมไว้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงาน อย่าลืมสมัคร "ม.39" เพื่อรักษาสิทธิประกันสังคมไว้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงาน อย่าลืมสมัคร "ม.39" เพื่อรักษาสิทธิประกันสังคมไว้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์

สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หากต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ควรสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยจ่ายเพียงเดือนละ 432 บาท ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับการปรับลดอัตราเงินสมทบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เหลือส่งเงินสมทบ 91 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค. 65)

leave

คุณสมบัติการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

  • เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  • นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  • ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
  • ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงาน เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เพื่อรักษาสิทธิประกันสังคม รับความคุ้งครอง 6 กรณี

  • กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
  • กรณีคลอดบุตร
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีเสียชีวิต
  • กรณีสงเคราะห์บุตร
  • กรณีชราภาพ

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook