เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เปิดให้ชิงสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ 27 มิ.ย.

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เปิดให้ชิงสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ 27 มิ.ย.

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เปิดให้ชิงสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ 27 มิ.ย.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ และเริ่มเดินทางเข้าพักได้วันที่ 8 ก.ค. นี้

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือน พ.ค. 65 ไปเป็นเดือน ต.ค. 65 โดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้มาลงทะเบียน ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะเปิดให้ยืนยันข้อมูลด้วยเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ ตาม กม.PDPA 

สำหรับสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 มีดังนี้

ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน

 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร-ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ

 • จะได้รับคูปองอาหาร-ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

 • คูปองอาหาร-ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 • คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทหรือผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 20 ที่นั่ง 

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร

 • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน

 3. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

 4. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

 5. มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 6. ให้ความยินยอมแก่โรงแรม-ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 7. ต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทยในการเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน

 8. ต้องไม่ใช้สิทธิจองโรงแรม-ที่พักและไม่ใช้ E-Voucher ในพื้นที่จังหวัดภูมิลำเนา

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับประชาชน

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 2. ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

 3. ดาวน์โหลด และยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง

 4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

 5. ได้รับคูปองสำหรับเช็คอินโรงแรม

 6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน 

 7. เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร-ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร-สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

 8. เช็คเอ้าท์

 9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

 10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข 

 11. กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อเช็คเอ้าท์แล้ว

ลงทะเบียนและรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP 

 4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน

 5. ดาวน์โหลด ยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง 

ไทม์ไลน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 • วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" ส่วนขยาย ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 • วันที่ 1 ก.ค. 2565 เปิดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จองโรงแรมที่พัก

 • วันที่ 8 ก.ค. 2565 เริ่มเข้าพักได้ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2565

 • วันที่ 23 ต.ค. 2565 เปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จองโรงแรมวันสุดท้าย

 • วันที่ 31 ต.ค. 2565 วันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุดโครงการ

 • วันที่ 5 พ.ย. 2565 เปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook