เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ครม. เคาะ เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ ยืดเวลาใช้สิทธิถึงเดือน ก.ย. 65

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ครม. เคาะ เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ ยืดเวลาใช้สิทธิถึงเดือน ก.ย. 65

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ครม. เคาะ เพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ ยืดเวลาใช้สิทธิถึงเดือน ก.ย. 65
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครม. เห็นชอบ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมขยายเวลาใช้สิทธิถึงสิ้นเดือน ก.ย. 65

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ด้วยการเพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมกับขยายระยะเวลาการใช้สิทธิไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 65 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

สำหรับโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 รัฐบาลให้การสนับสนุนดังนี้

  1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ 2 ล้านสิทธิ  

  2. ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอินและคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์  สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง  

  3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งโครงการ 6 แสนสิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook