ครม. เคาะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 65

ครม. เคาะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 65
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เคาะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีกลิตรละ 5 บาท มีผลตั้งแต่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 65

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีก ลิตรละ 5 บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.–20 ก.ค. 65 เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำมันดีเซลราคาแพง ซึ่งถือเป็นต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่างๆ หลังจากที่มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในรอบแรก จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พ.ค. นี้