สศช. เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 65 โต 2.2%

สศช. เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 65 โต 2.2%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ไตรมาสที่ 1/2565 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.2 ต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ 4/2564 เป็นผลมาจาก ภาคเกษตรที่เร่งตัวขึ้น และภาคนอกเกษตรขยายตัวจากภาคบริการที่ได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งในด้านการเดินทางในประเทศ และระหว่างประเทศ

ส่วนการส่งออกยังขยายตัวได้ร้อยละ 14.6 มีมูลค่า 73,288 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 21.3 ในไตรมาสก่อนหน้า

นอกจากนี้ยังปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 65 เหลือโตร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3 ลดลงจากครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมทั้งราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบถึงอัตราเงินเฟ้อ

ขณะการส่งออกทั้งปีจะขยายตัวได้ร้อยละ 7.3 และจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลังเปิดประเทศในปีนี้ทั้งปีที่ 7 ล้านคน