สปสช. ไขข้อสงสัย เจ็บ-ป่วย อยากใช้สิทธิบัตรทอง แต่ทำบัตรหายต้องทำไง

สปสช. ไขข้อสงสัย เจ็บ-ป่วย อยากใช้สิทธิบัตรทอง แต่ทำบัตรหายต้องทำไง

สปสช. ไขข้อสงสัย เจ็บ-ป่วย อยากใช้สิทธิบัตรทอง แต่ทำบัตรหายต้องทำไง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สปสช. ไขข้อสงสัย หากเจ็บ-ป่วย อยากใช้สิทธิบัตรทอง แต่ทำบัตรทองหาย ต้องดำเนินการอย่างไร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต (สปสช.) ตอบข้อสงสัยกรณีที่มีอาการป่วยจะใช้สิทธิบัตรทอง แต่กลับทำบัตรทองหายจะทำอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถาม: หากมีอาการป่วยจะไปใช้สิทธิบัตรทอง แต่ทำบัตรทองหายจะต้องดำเนินการอย่างไร?

  • คำตอบ: ปัจจุบันมีนโยบายใช้บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร แทนบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทุกแห่ง เช่นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

959226

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook