ผลสลากออมสิน 16/5/65 สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี

ผลสลากออมสิน 16/5/65 สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจผลสลากออมสิน 16/5/2565 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี หวยออมสิน ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 20,000,000 บาท

งวดที่ 123 ภ 3769963 งวดที่ 135 ฬ 9132164 งวดที่ 136 บ 9011407

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 2,835 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

3769963 9011407 9132164

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 127 อ 1885900 งวดที่ 131 ย 1115348

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 1,892 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

7754512 9257960

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 118, 121 - 134 3,960 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

1181029 1374787 2730126 3513873 8890754

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 118, 121 - 134 7,920 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

1118499 1910888 1961080 2731834 3984532
5489627 6748755 8367900 8935023 9543676

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 118, 121 - 134 15,768 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

198991 735102

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 118, 121 - 134 157,152 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

42044 65382

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 118, 121 - 134 1,571,018 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

3614 9167