ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 ไม่ทันในวันที่ 8 เม.ย. นี้ ต้องเจอโทษอะไรบ้าง

ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 ไม่ทันในวันที่ 8 เม.ย. นี้ ต้องเจอโทษอะไรบ้าง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากรเตือน ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 ไม่ทันภายในวันที่ 8 เม.ย. นี้ ระวังเจอค่าปรับ

วันนี้ (8 เม.ย. 65) ถือเป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ที่กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีผ่านระบบ e-filing บนเว็บไซค์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

ซึ่งหากใครยื่นภาษีออนไลน์ล่าช้า เกินที่กรมสรรพากรกำหนด จะมีโทษปรับดังนี้

1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ตามที่กรมสรรพากรกำหนดของทุกปี หรือยื่นแบบฯ เกินกำหนด

  • ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรแต่สามารถขอลดค่าปรับได้

2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีมีเงินภาษีต้องชำระ

  • หากไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนดของทุกปี ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ ต้องไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา

  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1
  • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1 เพียงอย่างเดียว

4. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ

  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
  • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ