บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รัฐให้เงินเพิ่มอีก 200 บาท ถึง 3 เดือน ใช้ไม่หมดทบยอดได้?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รัฐให้เงินเพิ่มอีก 200 บาท ถึง 3 เดือน ใช้ไม่หมดทบยอดได้?

คลังเฉลยแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท ถึง 3 เดือน หากใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆ ไม่สามารถทบเงินในเดือนถัดไปได้

จากกรณีที่รัฐบาลช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.45 ล้านคน ด้วยการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ซื้อสินค้า-บริการจากร้านค้าที่ร่วมโครงการของรัฐ คนละ 200 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย. 65 รวมวงเงินทั้งสิ้น 600 บาท รวมวงเงิน 8,071 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ใช้วงเงินไม่หมดในเดือนนั้นๆ จะสามารถสะสมหรือทบยอดไปในเดือนถัดไปได้หรือไม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ว่าในกรณีที่วงเงินคงเหลือในเดือนนั้นๆ จะไม่มีการสะสมหรือทบยอดไปในเดือนถัดไปได้ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2.25 ล้านคน ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือซื้อสินค้า-บริการ กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ คนละ 200 บาท ตลอด 3 เดือน (1 ก.พ.-30 เม.ย. 65) วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท หากใช้วงเงินในเดือนนั้นไม่หมดก็จะไม่นำไปสะสมในเดือนถัดไป