ธปท. อัปเดตรายชื่อสถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ เช็กเลยที่นี่

ธปท. อัปเดตรายชื่อสถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ เช็กเลยที่นี่

ธปท. อัปเดตรายชื่อสถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ เช็กเลยที่นี่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อัปเดตรายชื่อสถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ทั้งในธนาคารและต่างธนาคารได้

เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายชื่อสถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ทั้งในธนาคารแห่งต่างธนาคาร โดยลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินโดยตรงเพื่อสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ที่นี่ (คลิก)

แนวทางการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ขยายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ข้ามสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้จากเดิมที่สามารถรวมหนี้ได้เฉพาะหนี้ในสถาบันการเงินเดียวกัน

580181

ประโยชน์ของการรวมหนี้

  • ในกรณีที่สถาบันการเงินมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ส่วนในกรณีที่รับโอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (refinance) มาจากสถาบันการเงินอื่น สถาบันการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ได้
  • สำหรับสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ด้วย ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นอัตราที่ใช้หลังการส่งเสริมการขาย (teaser rate) บวก 2% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรายย่อยโดยทั่วไป
  • นอกจากนี้ แบงก์ชาติได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ทั้งการจัดชั้นหนี้ การกันเงินสำรอง และการดำรงเงินกองทุน เพื่อลดต้นทุนให้กับสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับการรวมหนี้ที่ดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังกล่าวด้วย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook