ครม. อนุมัติงบ 1,480 ล้านบาท ดันโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยค่าครองชีพ

ครม. อนุมัติงบ 1,480 ล้านบาท ดันโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยค่าครองชีพ

ครม. อนุมัติงบ 1,480 ล้านบาท ดันโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยค่าครองชีพ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครม. อนุมัติงบกลางฯ 1,480 ล้านบาท ดันโครงการพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชนปี 2565 ลุยแก้ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคแพง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกลางประจำปี 2565 วงเงิน 1,480 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอในรูปแบบจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อค่าครองชีพของประชาชนในราคาประหยัด ระยะเวลาดำเนินโครงการ 90 วัน

โดยรูปแบบโครงการดังกล่าวจะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จำหน่ายผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น หรือตลาด พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ รวมไม่น้อยกว่า 3,000 จุดตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 76 จังหวัด และการจำหน่ายผ่านรถโมบาย จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อ จัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพตามชนิด ปริมาณและราคาตามที่กรมฯ กำหนด เช่น สินค้าเกษตร เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น จากสมาคม/ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง/Supplier ในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายในจุดจำหน่าย และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook