ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565

ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565

ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประกาศผลรางวัล สลากธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565

รางวัล ชุดพราวพิมาน ครั้งที่ 9 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

9991903 9995997 9996201

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 28 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9181379 9184217 9188443 9192326 9197053 9362929 9367584
9181652 9186089 9188861 9192469 9197858 9363420 9368221
9182612 9186779 9189736 9193071 9198382 9364568 9369751
9183087 9188222 9189886 9195527 9362424 9366429

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 23 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1000301 AB 1031653 AC 1046966 AD 1066761 AE 1082052 AF 1095449
AA 1004521 AB 1038273 AC 1052316 AD 1085471 AE 1098918 AG 1001980
AA 1005036 AB 1042283 AC 1061920 AD 1089545 AF 1001542 AG 1002595
AA 1006292 AB 1059265 AC 1085919 AD 1095935 AF 1005488 AG 1004077
AA 1039447 AB 1065366 AC 1086134 AE 1003526 AF 1007203 AG 1006099
AA 1070104 AB 1071587 AC 1096729 AE 1026431 AF 1013181 AG 1006109
AA 1077412 AB 1080430 AD 1018572 AE 1032422 AF 1018333 AG 1015635
AA 1078662 AB 1088657 AD 1037704 AE 1047868 AF 1029382 AG 1018810
AA 1079129 AC 1000109 AD 1048042 AE 1050466 AF 1031052 AG 1034957
AA 1097753 AC 1033839 AD 1049580 AE 1050953 AF 1077607 AG 1041339
AB 1000239 AC 1038017 AD 1051444 AE 1056396 AF 1094384 AG 1059470
AB 1028009 AC 1043210 AD 1063264 AE 1070950

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 15 และ รางวัล ชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1 มี ชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

1773581

รางวัลที่ 2 มี ชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัล 100,000 บาท

1076923 1359197 1406824 1877655

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัล 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1054316 1371086 1502892 1599394 1789914
1110864 1446005 1534557 1731938 1879654
1179468 1467241 1542756 1738389 1942241
1212361 1480906 1546709 1775083 1950811

รางวัลที่ 4 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท

1146398 1163859 1434886 1565663 1848829
1147786 1202316 1456965 1631270 1952332
1155508 1261925 1501650 1693295 1956357
1161512 1290233 1552543 1709246 1993450

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท

695

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท

569 596 659 956 965

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท

72

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท

27

รางวัล เลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 1 รางวัลละ 30 บาท

5

รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999723

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999236 9999640

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999372 9999748 9999839 9999869 9999920
9999670 9999762 9999846 9999887 9999966

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook