ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ต้องจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไหร่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ต้องจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไหร่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ต้องจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไหร่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประกันสังคม เปิดสูตรคำนวณ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีเงินเดือนมากกว่า หรือน้อยกว่า 15,000 บาท จะต้องจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไหร่กันบ้าง

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุว่า เช็กให้ชัวร์ เงินเดือนเท่านี้ จ่ายประกันสังคมเท่าไหร่? ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ผู้ประกันตนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ พร้อมกับมีภาพ Infographic อธิบายประกอบดังนี้

  • เงินเดือน 10,000 บาท นำส่งประกันสังคม (10,000 x 5%) = 500 บาท
  • เงินเดือน 15,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นไป กำหนดฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน (15,000 x 5%) = 750 บาท

สิ่งที่นายจ้างอย่าลืม คือ นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน (5% ต่อเดือน) โดยคำนวณเงินสมทบ จะคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท หากค่าจ้างไม่ถึง 1,650 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 1,650 บาท และหากค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท

ssomoney

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook