บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ปี 2565 เช็กเงื่อนไขล่าสุด มีทรัพย์อะไรถึงได้สิทธิ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ปี 2565 เช็กเงื่อนไขล่าสุด มีทรัพย์อะไรถึงได้สิทธิ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ปี 2565 เช็กเงื่อนไขล่าสุด มีทรัพย์อะไรถึงได้สิทธิ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เช็กเงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565 ต้องถือทรัพย์สินแค่ไหนถึงจะได้รับสิทธิ

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า หลังจากกระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ในช่วงต้นปี 2565 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ครม. คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิลงทะเบียนประมาณ 15 ล้านคน จากเดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 13.6 ล้านคน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุ ตัวเลขผู้มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกล่าว มาจากทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดิมที่ต้องลงทะเบียนใหม่ และประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แต่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

เงื่อนไขเบื้องต้นผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

  • การพิจารณารายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อหัว ห้ามเกินคนละ 1 แสนบาทต่อปี (เงื่อนไขใหม่)
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • รายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
  • ไม่มี หรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท
  • การถือครองกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดินอยู่ ต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
  • การถือครองกรรมสิทธิห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  • การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่
  • การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รายเดิม หากมีงานทำ และมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิจากการรับบัตรออกไป

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเตรียมนำบัตรประชาชนเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลในการโอนสวัสดิการช่วยเหลือ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการจ่ายตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ขณะเดียวกันจะเน้นการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เช่น การถือครองที่ดินจะประสานกรมที่ดิน ให้ช่วยตรวจสอบ เป็นต้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook