กู้เงินสูงสุด 400,000 บาท บนแอปฯ ทรูมันนี่วอลเล็ท กับสินเชื่อเงินด่วน KKP Cash Now

กู้เงินสูงสุด 400,000 บาท บนแอปฯ ทรูมันนี่วอลเล็ท กับสินเชื่อเงินด่วน KKP Cash Now
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now คือ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)เสนอให้แก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบวงเงินผ่อนชำระเป็นงวด ๆ (Term Loan) โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินหรือบุคคลค้ำประกัน

ซึ่งยอดเงินที่ได้รับจะเท่ากับ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ หักด้วย ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยคำนวณดอกเบี้ยรายวัน แบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ส่วนการอนุมัติสินเชื่อนั้นจะดำเนินการภายใน 2 วันทำการ นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

KKP Cash Now กู้เงินด่วน

คุณสมบัติผู้สมัคร KKP Cash Now 

 • ลูกค้าที่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

 • สัญชาติไทย

 • อายุ

  • พนักงานประจำ: อายุ 20-60 ปี

  • เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระ: อายุ 20-65 ปี

 • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท

 • อายุงานขั้นต่ำ 4 เดือน สำหรับพนักงานประจำ

เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดผ่านแอป) KKP Cash Now 

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ

  • สลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้เดือนล่าสุด

 • เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระ

  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

   *สำหรับเจ้าของกิจการ หากอัพโหลดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท จะได้รับการพิจารณาวงเงินเพิ่มติม

สำหรับขั้นตอนสมัคร KKP Cash Now  มีดังนี้

ขั้นตอนสมัคร KKP Cash Now

 1. คลิกแบนเนอร์หรือไอคอนสินเชื่อ KKP Cash Now บนแอปทรูมันนี่
 2. กรอกข้อมูลใบสมัครสินเชื่อ KKP Cash Now
 3. ยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ 7-Eleven ทั่วประเทศ* หรือตู้ทรู มันนี่
 4. อัปโหลดเอกสารแสดงรายได้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อได้ทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ทุกวัน เวลา 07:00 – 20:00 น. หรือที่ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ