ผลสลากออมสิน 1/12/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ผลสลากออมสิน 1/12/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน 1/12/64 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 209 ฎ 9889812

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 208 H 6599636

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 2,960 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0442713 2910446 7086957 8693073 9665485

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 216 5,300 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0298059 0876103 1124260 2241291 2916737
3661628 4201696 6505604 8108792 9161292

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 8,880 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

1177696 1287015 1617043 1897094 2309136
3487124 3659986 4101202 4987684 5441289
5516828 6537528 8376748 8606160 9871585

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 216 452,436 อันดับ อันดับละ 50 บาท

4796

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 216 4,524,059 อันดับ อันดับละ 20 บาท

761