ผู้ปกครองต้องรู้ ระงับสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ทำได้ 5 กรณี เช็กได้ที่นี่

ผู้ปกครองต้องรู้ ระงับสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ทำได้ 5 กรณี เช็กได้ที่นี่
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เผยการระงับสิทธิการรับเงินอุดหนุนทำได้ใน 5 กรณี

เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์ข้อความระบุถึงการระงับสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตรสามารถทำได้ 5 กรณี ได้แก่

  1. เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 ปี
  2. เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย
  3. ผู้ปกครองยื่นคำขอสละสิทธิเป็นหนังสือ
  4. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562
  5. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติการจ่ายเงินครั้งแรก

ข้อแนะนำ

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
  • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ผ่านเว็บลิงค์ csgcheck.dcy.go.th
  • ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” ได้ที่ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) และศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง