ม.40 อย่าลืมส่งเงินสมทบต่อเนื่อง กรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้เงินทดแทนวันละ 300 บาท

ม.40 อย่าลืมส่งเงินสมทบต่อเนื่อง กรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้เงินทดแทนวันละ 300 บาท

ม.40 อย่าลืมส่งเงินสมทบต่อเนื่อง กรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้เงินทดแทนวันละ 300 บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 อย่าลืมส่งเงินสมทบต่อเนื่อง เพราะเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับวันละ 300 บาท

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหยุดพักรักษาตัว เพื่อรักษาสิทธิของท่านอย่าลืมส่งเงินสมทบเป็นประจำด้วย

ประกันสังคมมาตรา 40 ไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ แต่สามารถส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้ 12 เดือน

ประกันสังคมมาตรา 40

นอกจากนี้ยังมีภาพที่อธิบายถึงผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ว่าอย่าลืมส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับวันละ 300 บาท

หากมีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท

เงื่อนไขจ่ายเงินสมทบแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราหรือเจ็บป่วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook