พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน เปิดจำหน่ายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรถึงพรุ่งนี้

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน เปิดจำหน่ายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรถึงพรุ่งนี้

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน เปิดจำหน่ายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรถึงพรุ่งนี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ภายหลังการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด 2 วัน (24-25 พฤศจิกายน 2564) ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีแต่ยังคงมีวงเงินคงเหลือบางส่วน

ทั้งนี้ สบน. ขอให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่สนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าวโปรดติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อ สบน. จะได้จัดสรรวงเงินไปจำหน่ายให้กับประชาชนในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ได้ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคารตัวแทนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ