คลินิกแก้หนี้ by SAM ปรับเงื่อนไขช่วยลูกหนี้บัตรเสีย

คลินิกแก้หนี้ by SAM ปรับเงื่อนไขช่วยลูกหนี้บัตรเสีย

คลินิกแก้หนี้ by SAM ปรับเงื่อนไขช่วยลูกหนี้บัตรเสีย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ลูกหนี้เฮ "คลินิกแก้หนี้ by SAM" ปรับเงื่อนไขช่วยคนมีหนี้บัตรเครดิต เดบิต สินเชื่อส่วนบุคคล ก่อน 1 ต.ค. 64

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ขยายเกณฑ์คุณสมบัติผู้เป็นหนี้เสีย (NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) ที่สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” จากเดิมที่ต้องมีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64 เป็น ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 64 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป) โดยมีผลตั้งแต่ 17 พ.ย. 64 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลังจากได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ได้แก่

  • มาตรการที่ 1. การต่ออายุมาตรการยาแรงระยะที่ 3 “จ่ายเท่าที่ไหว” ไปจนถึงเดือน ธ.ค. 64 โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)
  • มาตรการที่ 2. การปรับเกณฑ์ด้านอายุจากเดิมไม่เกิน 65 ปีเป็นอายุ 70 ปี โดยนับรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
  • มาตรการที่ 3. การปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิม 4-7% เป็นอัตราเดียว (Single Rate) ที่ 5%

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือแอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ “สายด่วนชนะหนี้ 1443” โดย “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อรองรับความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้มากขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM

8b2afe31-de1c-4c5b-83a8-452df

  1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
  2. อายุไม่เกิน 70 ปี
  3. มียอดหนี้บัตรรวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
  4. เป็นหนี้เสียก่อน 1 ต.ค. 64 และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว”

ควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ)
  3. เอกสารรายงานเครดิตบูโร โดยขณะนี้ ลูกค้า คลินิกแก้หนี้ by SAM และประชาชนทั่วไปสามารถมาตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองและรับรายงานผลได้ทันทีที่สำนักงาน “คลินิกแก้หนี้ by SAM”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook