สศช. เผยไตรมาส 3 ปี 64 อัตราว่างงานพุ่งสูงสุดตั้งแต่มีโควิด-19

สศช. เผยไตรมาส 3 ปี 64 อัตราว่างงานพุ่งสูงสุดตั้งแต่มีโควิด-19

สศช. เผยไตรมาส 3 ปี 64 อัตราว่างงานพุ่งสูงสุดตั้งแต่มีโควิด-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2564 พบว่า ภาพรวมตลาดแรงงานได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงที่สุดตั้งแต่มีไวรัสโควิด-19 โดยผู้มีงานทำ มีจำนวนทั้งสิ้น 37.7 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 2.25

ด้านหนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 2 ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีมูลค่า 14.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.3 ต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 90.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่สัดส่วน NPLs ของสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคต่อสินเชื่อรวมทรงตัว แต่ต้องเฝ้าระวังหนี้บัตรเครดิตที่มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น

ส่วนภาระค่าครองชีพที่อาจปรับเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคต และกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ว่างงานชั่วคราวที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 7.8 แสนคน ทำให้แรงงานกลุ่มนี้มีปัญหาในการดำรงชีพ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook