บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ใช้บัตรประชาชนแทน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ใช้บัตรประชาชนแทน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ใช้บัตรประชาชนแทน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ เคาะใช้บัตรประชาชนแทน ย้ำตรวจสอบหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่าการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชราชนแบบเอนกประสงค์แบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้ตรงจุดมากขึ้น เบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ใช้เกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ยกตัวอย่างคำนวณรายได้ครัวเรือน คือ สามีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ภรรยามีรายได้ 50,000 บาทต่อปี หากรวมกันเท่ากับ 200,000 บาทต่อปี ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ แต่ถ้าครอบครัวนั้นมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน เมื่อนำรายได้ของสามีภรรยามารวมกันเท่ากับ 200,000 บาท หารด้วย 3 คน (พ่อ แม่ ลูก) ทำให้เหลือรายได้คนละ 66,666 บาทต่อปี ภรรยาจะเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ส่วนพ่อหรือสามีถือว่ามีรายได้เกณฑ์แต่เริ่มแรก ส่วนลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook