เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างชาวนาแล้ววันนี้

เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างชาวนาแล้ววันนี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ธ.ก.ส. โอนเงินงวดแรกแล้ววันที่ 9 พ.ย. 64 วงเงินรวม 18,378 ล้านบาท

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า หลังจากอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ลงวันที่ 4 พ.ย. 64 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างข้าวปี 2564/65 งวดที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. นี้

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 64 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,135.77 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,595.25 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,052.13 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,934.62 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว 7,662.53 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,337.47 บาท

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายส่วนต่างข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 2, 3 และ 4 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ มีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว วันที่ 15-21 ต.ค. 64 วันที่ 22-28 ตุลาคม 64 วันที่ 29 ต.ค.-4 พ.ย. 64

ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

วิธีเช็คเงินประกันรายได้ข้าว จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีดังนี้ 

fbank

  1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกดค้นหา

  3. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อความว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ