ออมสินแจกกระปุกออมสิน รับวันออมแห่งชาติ 2564 เช็คเงื่อนไข วิธีจองคิวได้ที่นี่

ออมสินแจกกระปุกออมสิน รับวันออมแห่งชาติ 2564 เช็คเงื่อนไข วิธีจองคิวได้ที่นี่

ออมสินแจกกระปุกออมสิน รับวันออมแห่งชาติ 2564 เช็คเงื่อนไข วิธีจองคิวได้ที่นี่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ฝากเงินวันออมแห่งชาติ 2564 กับธนาคารออมสิน แจกกระปุกออมสิน พร้อมเช็ควิธีลงทะเบียนจองคิวได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ชวนมาออมเงินเพื่อเก็บสะสมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเป็นภูมิคุ้มกันยามฉุกเฉินในอนาคต เพียงฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ลงทะเบียนจองคิว ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2564 รับกระปุกออมสินไปออมต่อ (1 สิทธิ ต่อ 1 กระปุก)

โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน
 2. Line Official Account : GSB Society

และไปฝากเงินได้ที่สาขาที่ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 64

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิว

1. ลงทะเบียนจองคิว 20-28 ต.ค. 64

 • อ่านเงื่อนไข เลือกยินยอม กดยืนยัน

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • รอรับ SMS ยืนยันการจองคิวภายใน 24 ชั่วโมง หรือถ่ายภาพหน้าจอผลการจองคิวสำเร็จ

3. เตรียมหลักฐาน เพื่อติดต่อฝ่ายเงิน และรับกระปุกตามวันที่ และสาขาที่จองคิว ดังนี้

 • SMS แจ้งผลการจองคิว หรือ ภาพถ่ายหน้าจอแสดงผลการจองคิวสำเร็จ
 • สมุดบัญชี
 • บัตรประชาชน
 • กรณีฝากผ่านตู้ ADM หรือ MyMo แสดงหลักฐานการฝากเงิน

บุคคลธรรมดา (1 เลขบัตรประชาชน) จองได้ 1 สิทธิเท่านั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

howtoi

การลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพ่อรับกระปุกออมสิน

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

1. ระยะเวลาการลงทะเบียนจองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20–28 ต.ค. 64

2. ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ

 • 2.1 เว็บไซต์ www.gsb.or.th
 • 2.2 Line Official : GSB Society

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ

 • 3.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข จองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น
 • 3.2 ผู้จองสิทธิต้องลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ในระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • 3.3 ผู้จองสิทธิต้องเลือกสาขาและวันที่จองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564
 • 3.4 ผู้จองสิทธิจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ (ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน
 • 3.5 ผู้จองสิทธิสามารถใช้ภาพถ่ายหน้าจอการจองสิทธิสำเร็จ เป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินได้
 • 3.6 ผู้จองสิทธิสามารถตรวจสอบการจองสิทธิได้ที่ www.gsb.or.th และสามารถยกเลิกการจองสิทธิได้
 • 3.7 สามารถจองสิทธิให้ผู้อื่นได้ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก

การฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

1. ระยะเวลาการฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.–2 พ.ย. 64

2. ช่องทางการฝากเงิน

 • 2.1 ธนาคารออมสินสาขา
 • 2.2 เครื่องรับฝากเงิน (ADM)
 • 2.3 Application MyMo

3. เงื่อนไขการฝากเงิน

 • 3.1 ผู้ฝากต้องแสดง SMS ยืนยันการจองสิทธิ หรือภาพถ่ายหน้าจอการจองสิทธิสำเร็จ ก่อนการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน โดยผู้ฝากต้องมีชื่อ-สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิเท่านั้น
 • 3.2 ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นนำสมุดบัญชี และหลักฐานการจองสิทธิมาฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินแทนได้
 • 3.3 จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล เงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
 • 3.4 ผู้ฝากต้องฝากเงินในระหว่างวันที่ วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น จึงจะได้รับกระปุกออมสิน

การแจกกระปุกออมสิน

เงื่อนไข

1. ระยะเวลาการแจกกระปุกออมสิน

 • 1.1 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564
 • 1.2 กรณีผู้ฝากไม่สามารถมารับกระปุกออมสินตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ สาขาที่จองสิทธิไว้เท่านั้น

2. เงื่อนไขการแจกกระปุกออมสิน

 • 2.1 ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสิน 1 ชิ้นต่อ 1 รายเท่านั้น ไม่ว่าจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี หรือมากกว่า 1 ทะเบียนสลากก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกกระปุกออมสินสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิต
 • 2.2 ผู้ฝากต้องมารับกระปุกออมสิน ณ สาขาที่จองสิทธิไว้เท่านั้น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook