แบงก์ชาติ ผ่อนคลายเพดาน LTV สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่เป็น 100% จนถึงสิ้นปี 65

แบงก์ชาติ ผ่อนคลายเพดาน LTV สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่เป็น 100% จนถึงสิ้นปี 65

แบงก์ชาติ ผ่อนคลายเพดาน LTV สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่เป็น 100% จนถึงสิ้นปี 65
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเป็น 100% ถึงสิ้นปี 65 จากปัจจุบันที่เพดาน LTV สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ระดับ 70-90% ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ (รวมถึงการ Refinance และสินเชื่อ Top-Up)

อนึ่ง เกณฑ์ LTV เดิมสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ ธปท. มีการปรับปรุงไปในเดือน ม.ค. 63 ได้มีการกำหนดเพดาน LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น กลุ่มแรกมูลค่าที่อยู่อาศัยไม่เกิน 10 ล้านบาท กำหนดให้สัญญาที่ 1 มีเพดาน LTV ที่ระดับ 100% เพื่อไม่ให้กระทบคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังแรก

ในส่วนของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อสัญญาที่ 2 เดิมกำหนดเพดาน LTV ที่ 90% หากผ่อนสัญญาที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี และผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 3 เป็นต้นไป กำหนดเพดาน LTV ที่ระดับ 70% เพื่อให้มีการออมก่อนกู้ โดยกำหนด LTV limit ที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน 2 หลังตาม lifestyle ที่เปลี่ยนไป

สำหรับที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เดิม ธปท.กำหนดให้สัญญาที่ 1 หรือสัญญาที่ 2 มีเพดาน LTV ที่ 80% และสัญญาที่ 3 เป็นต้นไป กำหนดเพดาน LTV ที่ 70% เพื่อให้ออมมากขึ้นก่อนซื้อที่อยู่อาศัยราคาแพง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook